Aanpak eikenprocessierups in de gemeente Emmen

Regio – Binnenkort zit de eikenprocessierups weer in de vele eikenbomen in de gemeente Emmen. Door de groei van het aantal rupsen is een toename van de overlast te verwachten tussen mei en juli. Daarom stelt de gemeente meer geld beschikbaar voor beheersing van de overlast. Naast het verwijderen van nesten en het bespuiten met een biologisch middel, zet de gemeente in op de natuurlijke vijanden van de rups. Zo hebben veel dorps- en wijkverenigingen nestkastjes opgehangen en zaait de gemeente meer bermen in met kruidige bloemen en planten.

De rupsen zijn alleen te bestrijden als zij hun brandharen krijgen tot het moment dat de rups een vlinder wordt (half mei tot en met juli). Omdat er zoveel rupsen zijn, er in de gemeente veel eikenbomen staan (55.000 stuks) en deze periode kort duurt, lukt het de gemeente niet om ze allemaal weg te halen. Wethouder René van der Weide: “Alle eikenprocessierups bestrijden is onmogelijk. We moeten dit gericht doen op de plaatsen waar veel mensen er last van kunnen hebben. We trekken extra geld uit voor preventief spuiten en om meer nesten te ruimen.” De ‘last’ komt vooral door de brandharen, waar men jeuk en huiduitslag van kan krijgen.

Verwijderen nesten en spuiten

De gemeente zet een aantal ploegen in die de nesten van de eikenprocessierups gaan weghalen. Ook gaat ze een biologisch middel gebruiken om de rupsen te bestrijden. Nesten op plaatsen waar veel mensen komen, krijgen voorrang. Denk hierbij aan scholen, langs drukke fietsroutes, het ziekenhuis en zwembaden. Na juli ontpopt de rups tot vlinder en stoppen de aannemers met het weghalen van nesten.

Biodiversiteit

Een deel van het probleem komt doordat de eikenprocessierups steeds minder natuurlijke vijanden heeft. Om de natuurlijke vijand, zoals vogels en insecten te verwelkomen, zaait de gemeente op allerlei plekken kruidige bloemen en planten. Dit is onder andere in de wijk Delftlanden al gebeurd. Ook door aanpassing bij het maaien vergoot de gemeente Emmen de biodiversiteit. Onder andere door een gebied niet in een keer, maar gefaseerd te maaien. En door op sommige plekken, zoals langs bouwpercelen, minder te maaien. Deze oplossing heeft niet direct resultaat, maar het effect hiervan is op langere termijn zichtbaar.

Melding maken van nest

Medewerkers van de gemeente bekijken eikenbomen op de aanwezigheid van nesten. Als ze een nest hebben gevonden, doen ze een waarschuwingslint om de boom, zodat inwoners weten waar rupsen zitten en de aannemer deze kan bestrijden. Inwoners die een nest zien in de openbare ruimte, kunnen een melding doen via de website van de gemeente Emmen. Voor het verwijderen van nesten op eigen terrein kunnen inwoners zelf een bedrijf inschakelen.

Reageer
Delen